Steun

Via Het Net kunnen personen en gezinnen genieten van een persoonlijke laagdrempelige begeleiding. Waar het mogelijk is oriënteren we deze personen naar reguliere diensten. Waar het niet haalbaar is – en dat kan om zeer uiteenlopende redenen – trachten we alternatieve oplossingen aan te bieden.

Enkel bij personen waar in de begeleiding voldoende vertrouwen werd opgebouwd en de sociale situatie héél duidelijk is, bieden we soms ook specifieke hulp, soms financieel. Dat laatste is erg uitzonderlijk. Dit kan onder de vorm van een lening, maar ook via voedselhulp (zeer beperkt), ondersteuning rond medische kosten, schoolse aangelegenheden, enz…

Concrete steun via administratieve hulp komt veel vaker voor: dossiervorming, bemiddeling… en heel vaak worden via spontane contacten met diensten regelingen getroffen, worden situaties opgehelderd enz… Werk, wonen, gezinsaangelegenheden, juridische zaken, iemand aanwijzingen geven voor echte hulp… ze zijn ons niet vreemd bij het concreet praktisch ondersteunen van mensen.