Rap op Stap Ranst

topje1

Iedereen verdient vakantie. Maar twee derde van gezinnen in armoede  met kinderen kan zich geen vakantie veroorloven, noch fatsoenlijk deelnemen in hun vrije tijd aan activiteiten die iedereen zouden mogen gegund worden.

Willen we daar iets aan doen dan dienen we de mogelijkheden naar deze mensen toe te brengen, ongedwongen, met de nodige tijd ervoor te nemen en zoekend naar geschikte kansen.

Dat trachten we via onze vereniging eveneens te doen binnen het voordelenkantoor De Kers te Broechem. Veel ervaring hebben we nog niet, maar wat nog niet is kan nog komen…