2017

knoeselpas-2017-specimen

Basisvoorwaarden voor het bekomen van een knoeselpas:

 • wonen in de gemeente Ranst of verbonden via vast (= permanent) vrijwilligerswerk aan onze vereniging, en behoren tot onderstaande inkomstencategorieën
 • een aanvraag doen bij het Voordelenbureau De Kers te Broechem
 • bewijsstukken voorleggen van een laag inkomen
 • Per volwassen gezinslid kan een pas op naam worden aangevraagd. Bij een gezinshoofd wordt het aantal personen ten laste genoteerd zodat er slechts één knoeselpas nodig is in een gewoon gezin

Na de aanvraag (op latere datum) wordt deze beoordeeld en wordt besloten:

 • Dat de aanvraag beantwoordt aan de voorwaarden -> vanaf eind december 2016 krijgt men de knoeselpas thuis
 • Dat er onvoldoende gegevens zijn -> men krijgt de vraag om gegevens te bezorgen, waarna de aanvraag opnieuw beoordeeld wordt
 • Als men niet kan vaststellen of de voorwaarden vervuld zijn wordt er geen knoeselpas uitgereikt vóór er een verder onderzoek heeft plaatsgevonden.
 • Dat de aanvraag niet beantwoordt aan de voorwaarden -> men krijgt een gemotiveerde beslissing dat de knoeselpas niet wordt toegekend

Geldigheid

 • De knoeselpas is geldig mits het nakomen van de voorwaarden. De pas is niet overdraagbaar aan derden.
 • Verenigingen, overheden en organisaties kunnen zelfstandig korting aanbieden op vertoon van deze kortingpas.
  • Deze pas geeft recht op een SoWi-korting in de sociale winkel te Ranst
  • Deze pas is geldig in Opnieuw&Co (20% korting), behalve in Kilomeet of bij andere kortingen (zoals een spaarkaart, speciale kortingacties enz…)
 • Hij is geldig tot eind 2017.
 • Kortingaanbieders mogen de identiteitskaart laten tonen als gebruikerscontrole. U bent geenszins verplicht nog inkomstenbewijzen aan aanbieders voor te leggen.
 • Meldt vermoeden van misbruik bij De Kers.

Einde van de geldigheid

 • Wie verhuist van binnen naar buiten de gemeente Ranst mag de knoeselpas blijven gebruiken tot het einde van het lopende kalenderjaar
 • Als men stopt met vast vrijwilligerswerk bij Wereld-Delen eindig de rechtgevende periode op het einde van het lopende kalenderjaar.
 • Bij misbruik van de knoeselpas.
 • Als het inkomen op korte tijd en naar verwachting voor lange duur gevoelig stijgt boven de minimumgrens wordt de houder verwacht de knoeselpas automatisch in te leveren.

Inkomstencategorieën voor 2017

 • De basis zijn de inkomsten van 2016 of het aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen van 2016 (of duidelijke bewijzen voor inkomsten 2016), waarbij men moet voldoen aan:
 • – verhoogde verzekeringstegemoetkoming
  • of
 • – recht hebben op leefloon
  • of
 • – budgetbeheer krijgen via OCMW of CAW of in collectieve schuldbemiddeling zitten
  • of
 • – sociale tewerkstelling genieten o.b.v. handicap (én inkomengrens zoals RVV-statuut)
  • of
 • laag inkomen zelf met documenten bewijzen in onze werking tot maximaal bodembedrag leefloon + 6,5 percent aanpassing.

inkomstengrenzeni