2016

Knoeselpas 2016

De Knoeselpas 2016 kan aangevraagd worden door personen,
Inkomensregel
  • die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (Ziekenfonds – RVV-statuut)
  • leefloon genieten
  • schuldbemiddeling of budgetbegeleiding genieten via OCMW, schuldbemiddelaar (Collectieve schuld), CAW…
Integratieregel
  • actuele noden heeft bij ADL (activiteiten dagelijks leven) waardoor hun inkomen opgeëist wordt door bijzondere kosten, waardoor ze binnen de grenzen vallen van het leefloon
  • begeleiding genieten via Het NET en een inkomen hebben lager dan het bodembedrag geldig voor de Sociale winkel te Ranst (zie onderstaande tabel)
Categorie Leefloon netto VVT inkomen (Verhoogde verzekeringstegenoetkoming) Aanpassing bodembedrag SoWi
A Netto A Bruto op 9/2013 B Netto
Maand Jaar Maand Jaar Maand Jaar
A4
Samenwonende A1 544,91 6538,92 B1 580 6960
Alleenstaande A2 817,36 9808,32 1413,79 16965,47 B2 900 10800
Gezin A3 1.089,82 13077,84
Gezin 2 personen 1675,52 20106,24 B3 1160 13920
Gezin 3 personen 1937,25 23247,01 B4 1335 16020
Gezin 4 personen 2198,98 26387,78 B5 1510 18120
Gezin 5 personen 2460,71 29528,55 B6 1685 20220
Gezin 6 personen 2722,44 32669,32 B7 1860 22320
Stopzettingsregel

Wiens inkomen aanzienlijk verbetert en zich niet langer in een precaire situatie bevindt en voldoende mogelijkheden heeft opgebouwd om op een normale manier te genieten van de samenleving, wordt geacht dit te melden en verder af te zien van het gebruik van de Knoeselpas vanaf het volgende kalenderjaar.