Kansen in vrijetijd

FVP

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie zorgt voor de mogelijkheid om mensen in armoede te laten deelnemen aan culturele gebeurtenissen, uitstappen en dito activiteiten: optredens van allerlei aard, film, initiatieven in cultuurcentra, maar ook activiteiten dicht bij huis.

Via een serieuze korting, die vooraf dient aangevraagd te worden, kunnen mensen terecht bij heel veel niet-commerciële initiatieven. Op die manier komt wat vaak onmogelijk lijkt toch binnen handbereik.

Voor een aantal activiteiten is het ook mogelijk om een deel van de vervoerskosten vergoed te krijgen.

Hoe krijgt men via Wereld-Delen die kansen? Door langs te lopen bij het Voordelenbureau De Kers in Broechem. Daar zal ieder met geduld ontvangen worden.