WD Solidair

KopWDSolidair

Tijdens ons werk kruisen mensen ons pad die in een precaire situatie leven of in een acute crisissituatie. Een deel ervan wordt geholpen door reguliere diensten, een ander deel niet of slechts beperkt. Sommigen wensen geen hulp van reguliere instanties, en, als wij er niet in slagen om toch een weg naar deze diensten te openen, zegt de menswaardigheid ons niets anders dan dat we zelf inspanningen moeten doen om de grootste noden te lenigen, voor zover dat voor ons haalbaar is.

Zo ontstaan individuele steunprojecten, meestal rond gezinnen met veel kinderen, waarvan de ouders alle mogelijke steun kunnen gebruiken.

Zo ontstaan er ook specifieke vragen, die we met onze werking, en soms ook via financiële weg trachten te beantwoorden.