Ontstaan

Sinds 2000 ongeveer was een groep vrijwilligers actief in Lier die zich bezig hield met het onthaal van nieuwkomers. Naast opvang trachtte de groep De Nieuwe Wereld ook ontspannende en leerzame activiteiten aan te bieden.

De groep “droogde door de jaren op” en in 2014 werd de vrijwilligerspool te Lier samengeroepen om een nieuwe start te nemen. Daaruit resulteerde een hernieuwde werking van deze groep  onder de vorm van een zeer diverse ontmoetingsgroep.

In 2015 werd een nieuwe poging gepland om de oorspronkelijke doelstelling, met daarnaast ook het begeleiden van andere kansarme gezinnen, op te starten. Nog vooraleer de uitnodigingen daartoe de deur uitgingen kwam de vraag vanuit de stad Lier om  na te denken rond de opvang van nieuwe vluchtelingen die vooral vanuit Afghanistan en Syrië onderweg waren. Lier zou eerst 10 en later 20 nieuwe vluchtelingen of vluchtelingengezinnen willen herbergen. Om in te gaan op deze vraag stelde Wereld-Delen voor om opnieuw een begeleidingsgroep op te starten zoals De Nieuwe Wereld in aanvang van start ging. Tegelijk had de jarenlange ervaring ons geleerd om dit ook zeer ernstig en sterker gestructureerd waar te maken in nauw contact met andere “verwijzende” organisaties of besturen.

Nadat het voorstel was goed bevonden werd een infoavond georganiseerd en een nieuwe groep op poten gezet. Gemotiveerde vrijwilligers maken hier ondertussen deel van uit en zij bewijzen nu reeds in praktijk de waarde van het opzet. Na wat zoekwerk nam de groep de naam “Liers Vluchtelingenonthaal” aan.