Werking

Het Liers Vluchtelingenonthaal werkt in nauw overleg met verwijzers of andere betrokkenen in de begeleidingssituatie van de asielzoekers/vluchtelingen/nieuwkomers/ mensen zonder wettig verblijf.

Een begeleider of een duo van begeleiders neemt de opvolging van een persoon of gezin op zich. Sommige begeleiders kunnen zich toespitsen op bepaalde materie zoals wonen en werken. Samen spreken begeleiders af om dit werk te vervullen.

Centraal in de werking staat de stuurgroep, waarin de begeleiders de krijtlijnen voor hun werkzaamheden uittekenen, waar ze informatie en ervaringen uitwisselen, de nodige basisinformatie verzamelen en tegelijk vormingskansen nemen.

Samenwerking staat centraal in het aanbod van onze vrijwilligers. Vertrekkend van de wensen van de nieuwkomers zoeken zij het meest aangewezen parcours.