Vluchtelingen Onthaal

Een aantal vrijwilligers neemt de begeleiding opnemen van recent toegekomen migranten. Dit gebeurt in samenwerking met lokale diensten.

Deze vrijwilligers werken vanuit een deelwerking of op eigen initiatief, in overleg met Het NET.

In oktober 2015 werd te Lier een aparte onthaalgroep geïnstalleerd. Deze werd midden 2018 opgeheven.

Individuele aanvragen blijven echter welkom via wereld-delen@telenet.be.