Inburgeren in Lier?

Het zevende jaar op rij gaat in Lier een project Samen Inburgeren van start.

Met Samen Inburgeren bieden “coaches” aan “nieuwkomers” (“inburgeraars”) kansen om kennis te maken met het dagelijkse leven in onze omgeving. Kennismaken en samen aan sport, cultuur, uitstapjes, samen bij elkaar op bezoek gaan en daarbij zoveel mogelijk Nederlands spreken.

Inburgeraars doen onvergetelijke momenten op gedurende de zes maanden waarin dit jaarlijks project loopt. Zij zijn vooral heel blij als coaches ook durven ingaan op praktische vragen waarmee de inburgeraars en hun gezin sukkelen.

Voor coaches is het een kans om ook op het culturele muurtje te kijken. Jonge kinderen uit de gezinnen genieten er vaak ook van. Het zijn de coaches die in eerste instantie de inburgeraars wat over de drempel moeten trekken, want als je woont in een vreemde omgeving, dan moet je nog essentiële dingen leren uit onze gewoontes en cultuur: gewoon een contactmoment afspreken bv..

Heb je zin om mee te doen als coach of als inburgeraar, dan kan je op deze site je kandidaat stellen. Alle kandidaten worden samen gebracht via de meewerkende diensten en samen opgevolgd.