Aanbod

Waarmee kan een vluchteling bij Wereld-Delen terecht?

Onthaal
 • Wegwijs maken in onze voor hen onbekende omgeving
 • Beginnend taalaanbod
  • Te Ranst
  • Te Lier
 • Begeleiding door vrijwilligers (en tolken) naar tal van diensten
 • Warm aanbod in onze ontmoetingsgroepen
 • Ondersteuning bij tal van vragen
Dossier en co
 • Hulp bij de samenstelling / verhaallijn van hun vluchtelingendossier: meestal wordt dit door hen onderschat en velen gaan ervan uit “dat men het wel zal begrijpen waarom ze zijn gevlucht”
 • Hulp bij uitleg, vertaling, en procedures die via briefwisseling bij hen terecht komt
 • Zo nodig begeleiding tot bij instanties als ondersteuning (als ze bv. niet echt begrijpen waarover het eigenlijk gaat)…
Hulp bij dagelijkse dingen
 • Schoolvragen – eventueel samen naar school
 • Opvoeding van kinderen in onze context
 • Wettelijke verplichtingen allerhande
Verwijzing
 • Wanneer we niet kunnen helpen rond werkvragen en woonvragen, zenden wij hen door naar een CAW of andere dienst (vaak ook het OCMW)
 • Een aantal personen vertrouwt officiële instanties niet en krijgt bij ons een “second opinion” of een tijdlang ondersteuning tot ze opnieuw de stap naar dien diensten durven zetten.
Begeleiding naar wonen
 • Indien ons een woning wordt aangeboden, overwegen wij of wij die woning
  • in eigen beheer kunnen ter beschikking stellen
  • kunnen toevertrouwen aan Caritas Hulpbetoon, SVK of een andere instantie die woningen ter beschikking stelt van vluchtelingen
  • aan een andere werking toevertrouwen als dat meer geschikt lijkt
 • Hulp rond huurcontract en andere verplichtingen en materiële gevolgen van het huren