Vluchtelingenonthaal

Wereld-Delen staat al sinds haar ontstaan in de bres voor vluchtelingen. De hulp varieerde sinds 1993 sterk, afhankelijk van de actualiteit. Zo werd hulp geboden aan oorlogsgebieden in Slovenië en later Kroatië (Zagreb) deels via de Balkanactie. Tot vandaag is Wereld-Delen zeer alert voor internationale gebeurtenissen en steeds actief als situaties zich voordoen waarbij we kunnen helpen.

In eigen land stonden vrijwilligers al snel verschillende gezinnen bij. In april 1994 hielpen we een eerste gezin aan een degelijke woning. Anderen volgden snel. We besteden veel aandacht aan de noden van de kinderen en gaan in op tal van vragen zoals rond werk en verblijfsstatus. Dat heeft tot gevolg dat velen naar ons spreekuur afzakken (tot vandaag) om hulp te vragen bij de samenstelling en voor de opvolging van hun dossier.

Toen de vluchtelingenstroom uit ex-Joegoslavië op gang kwam sprongen we vanuit Ranst in de bres bij een 20-tal gezinnen, die we aan huis opvolgden. Alle weken tal van huisbezoeken, telefoontjes, documenten, concrete hulp… Ook konden we een eerste huis in eigen beheer ter beschikking stellen, of hielpen de eigenaars die hun huis aan een vluchteling(engezin) verhuurden om de huisvesting goed te laten verlopen.

Vandaag heeft de geschiedenis zich herhaald en zijn het voornamelijk Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Syrische mensen die ons pad kruisen. Vaak maken onze vrijwilligers er weinig woorden aan vuil en helpen zij spontaan vanuit de plek waar ze hun vrijwilligersjob doen, ook vanuit onze ontmoetingsgroepen.

In 2015 besliste onze Lierse vrijwilligerspool om te starten met onthaal en begeleiding van  personen uit de recente vluchtelingenstromen die via het Midden-Oosten of over de Middellandse Zee tot bij ons komen. In Lier werd zo het Liers Vluchtelingen Onthaal opgericht. Deze groep kreeg vanuit OCMW Lier de opdracht om vrijwilligers toe te rusten nieuwkomers op de best mogelijke manier op te vangen en (als een soort buddy’s) te begeleiden bij hun kennismaking en integratie in onze samenleving. deze groep werd midden 2018 opgeheven. Begeleiders overleggen nu rechtstreeks binnen Het NET.

We werken samen met diverse diensten, waaronder het vluchtelingenwerk van CAW Antwerpen: het Adviescentrum Migratie. Tegelijk komen nieuwkomers in onze werkingen in Ranst en Lier langs om Nederlands te spreken of om deel uit te maken van een gewone werking tussen Vlaamse buren. Vandaar dat de vluchtelingenwerking mee geïntegreerd wordt in de ontmoetingswerking van Wereld-Delen.