Via ontmoetingsgroepen

Het voordeel van ontmoetingsgroepen is dat mensen er in alle rust en vertrouwelijkheid vrijwillig naartoe komen. Deze groepen betekenen voor hen iets wat aan hun leven tenminste een tijdlang zin geeft.

Begeleiders van ontmoetingsgroepen kunnen, door de tijd te nemen voor gesprek, dichtbij de deelnemers komen. De deelnemers vertrouwen hen hun zorgen, dromen, hoop en moeilijkheden toe. Niet zelden zullen de begeleiders ingaan op hun vragen, verwijzen naar diensten, en soms ook concrete hulp bieden.

De ontmoetingsgroepen zullen geleidelijk uitgroeien tot groepen waarin mensen zelf het heft in belangrijke mater in handen nemen, en het woord voeren over aangelegenheden die voor henzelf zeer belangrijk zijn.

De beide ontmoetingsgroepen, De Knoesels in Ranst en De Nieuwe Wereld in Lier kennen nog een erg jong bestaansleven. In beide groepen is er al een vaste kern aanwezig die vermoedelijk richting zal geven aan de toekomstige groei van de groepen.