De vrijwilligerspool

Een vrijwilligerspool is een groep vrijwilligers die op eenzelfde terrein actief is, niet altijd binnen dezelfde deelwerking, maar wel op “dezelfde grond”. De pool samenbrengen kan vrijwilligers aanzetten om samen nuttige verbanden te smeden, of om een nieuw initiatief te nemen, of gewoon om werkingen op elkaar af te stemmen, en zo te verstevigen.

Een vrijwilligerspool kan zo binnen haar “gewone” activiteiten ook begeleidingswerk verrichten of bewuste vormen van begeleidingswerk ontwikkelen.

Jarenlang zorgde een kleine groep mensen voor de begeleiding van nieuwkomers of nieuwe migranten in Lier. Sinds de tweede helft van 2014 werd een nieuwe vrijwilligerspool samengesteld die werk tracht te maken van contacten met en ontmoetingen tussen mensen van diverse origine. De klemtoon ligt op het uit hun isolement halen van personen die weinig of niet bereikbaar zijn…

Vanuit deze vrijwilligerspool kunnen aparte initiatieven groeien met een specifieke opdracht binnen ons werkdomein te Lier. op termijn is het niet uitgesloten dat deze vrijwilligerspool, die ook Wereld-Delen Lier kan genoemd worden, een afzonderlijke afdeling van Wereld-Delen zal worden.

In Ranst en ook andere gemeenten zijn al vrijwilligers woonachtig en actief in verschillende werkingen. Wie weet groeien er daaruit meerdere lokale vrijwilligerspools of “afdelingen”.