Impliciet begeleiden

Vanuit de visie op kansarmen en onze keuze voor een menswaardig bestaan kan elke vrijwilliger impliciet begeleidingshandelingen stellen. Heel eenvoudig kan dat gaan over het geven van goede raad, het doorgeven van goede tip en contactinformatie om meer hulp te zoeken als over kleine tussenkomsten zoals telefoneren voor meer uitleg over een of andere zaak waar betrokkenen het moeilijk mee hebben. Vrijwilligers die door onze visie geraakt zijn zullen dit eenvoudig weg doen omdat ze het nodig vinden, terwijl ze “gewoon maar” hun vrijwilligersjob uitvoeren.

Anderzijds zijn er binnen de beschikbare jobs en de context waarin we werken ook kansen aanwezig waardoor mensen binnen onze werking kansen krijgen, door zelf vrijwilliger te worden bijvoorbeeld.