Spreekuur Ranst

Spreekuur en dossiervorming

Wereld-Delen houdt spreekuur op woensdag te Ranst (9-12 uur). Dat gebeurt onaangekondigd als het om gewone vragen gaat, maar een afspraak maken is meer aangewezen als je echt om raad komt rond een moeilijke aangelegenheid: tel. 0498/75 75 04.

Hier kunnen mensen terecht met allerlei vragen en sociale noden: administratief, opvoeding en onderwijs, ondersteuning allerlei. Men is welkom op de wekelijkse permanentie.  Ook huisbezoeken zijn mogelijk.

Maar buiten dit gestructureerde “basiswerk” wordt er ook via losse contacten en de ontmoetingsgroepen werk gemaakt van verwijzingen naar diverse diensten, of wordt getracht om mensen aan een job te helpen, een goede regeling voor schuldbeheer, enz… Alles binnen de grenzen van het vrijwilligerswerk.