Juridische hulp

Sinds onze werking eind 1998 een vzw-statuut aannam ging zij ook op juridisch gebied aan de slag.

Wanneer het nodig is wordt aan dossiervorming gedaan. Elementen die nodig zijn om juridische stappen te zetten worden samen met de hulpvrager opgebouwd.

Vervolgens wordt dit aan juristen of advocaten toevertrouwd (door betrokkenen onder onze steun) opdat recht kan geschieden. Vrijwilligers kunnen hierin vaak meer betekenen dan zij vanuit zichzelf mogelijk achten.

Dossiervorming wordt meestal opgevolgd door een of meerdere bestuurders van onze werking, die de nodige achtergrond hebben op dit gebied. Ofwel wordt contact gelegd met personen of organisaties die de nodige kennis ter zake hebben.