Home

 

Bij Wereld-Delen zetten vrijwilligers zich in om mensen/gezinnen te begeleiden met hun noden.

Dat gebeurt onder verschillende vormen.

Vooreerst is er het begeleiden van personen die zich aanmelden op onze permanentie-uren en afspraakmomenten in Lier en Ranst. Persoonsgerichte begeleiding brengen we samen onder de noemer “Het NET“.

Vrijwilligers kunnen ook gezinnen, die zich in hun deelwerking hebben aangeboden, opvolgen, aan huis ondersteunen. Die specifieke begeleiding noemen wij buddywerk.

Asielzoekers wegwijs maken hoort hier ook bij. Vandaar ontstond onze inzet binnen diversiteitsactiviteiten zoals Samen Inburgeren in Lier en het Liers Vluchtelingen Onthaal,  en andere activiteiten die anderstalige en anders-culturele personen samenbrengen. Aandacht en actie rond discriminatie, racisme horen hierbij.

Tot slot vinden we het vanzelfsprekend dat we binnen onze eigen werking personen kansen geven om werkervaring op te doen: bv. jongeren in Sociale Winkel De Loods. Personen die om een psychische of andere redenen opnieuw kansen zoeken binnen een gewone arbeidssituatie,  kunnen als vrijwilliger meedraaien.